logo

HYS Hukuk Otomasyon Uygulama ve Yönetim Yazılımımızın Temel Özellikleri

Dosya Atama İşlemleri

HYS hukuk uygulama ve yönetim yazılımı sunduğu listelerden yetki ile hızlı ve doğru adımlar sayesinde dosyalar avukatların üzerine manuel olarak atanabilir.

Ajanda İşlemleri

HYS hukuk uygulama ve yönetim yazılımı üzerinden takip ve yönetilen hiçbir dosyada duruşma veya süreli işler sonuçsuz kalmaz. Avukatlar ajanda takvimlerindeki bildirimler sayesinde tüm işlerini etkin bir zaman yönetimi ile sağlar.

Eğitim ve Destek

HYS hukuk uygulama ve yönetim yazılımı Tüm personele ihtiyaç duydukları tüm öğrenme ve gelişim, doğru araçlar ve en yeni ekipman sağlanır. Böylece işlerinizi en iyi şekilde ortaya koyabilirsiniz.

Performans Analizi

Eşsiz raporlama ve analiz araçları ile, departman ve firma çapındaki başarı performansınızı takip edebilirsiniz.

Web Tabanlı Arayüz

Gelişmiş bir kullanıcı deneyimi sunarak arayüz ve kullanım olarak oryantasyon süreçlerini zamandan kazanmak üzere geliştirilmiş HYS hukuk uygulama ve yönetim yazılımı web tabanlı yapısının getirdiği yüksek performansıyla süreçleri kolaylaştıran ve hızlandıran tüm işlemlerde en yüksek verimi alabilmenizi sağlayan teknoloji yazılım ürünüdür. Tüm web tarayıcıları ile her yerden erişilebilir.

UYAP Entegrasyonu

UYAP'tan alınan dosya bilgileri, tahsilat, masraf, harç, duruşma, evraklar ve safahat bilgilerini dosyaya otomatik olarak aktaran HYS hukuk uygulama ve yönetim yazılımıciddi bir zaman tasarrufu sağlar. Ayrıca listelerden UYAP formatına uygun XML dosyasını hazırlar.

Tüm Dosya Türleri

Dava, İcra, Arabuluculuk, Haciz İbranameleri ve diğer dosya türlerinin takibi ile yönetimi HYS hukuk uygulama ve yönetim yazılımısayesinde uçtan uca sağlanıyor. Mevcut bir dosyaya bağlı dava ve icralar ortak bir KDN dosya yapısı ile süreçleri üzerinden takip edilebiliyor.

Not Uyarı Sistemi

Dosyalar üzerinde girilen notların “Uyarı” olarak ekranda ve ajanda da iş olarak listelenmesi sağlanır.

Mali Kontrol

Dosyalarınız üzerinde yapılan mali kayıtlarınızın, HYS hukuk uygulama ve yönetim yazılımıile veri kayıtları üzerinden V.Ü, masraf, asıl alacak, faiz gibi başlıklar bazında raporlanması sağlanır.

Kampanya Tanımlama

Mevzuattan kaynaklanan veya tahsilatları hızlandıracak kampanyalar düzenlemek HYS hukuk uygulama ve yönetim yazılımında hazırlamak çok kolay. Yetki ile tarih, oran ve tutar gibi birçok parametre ile kampanyalar kolayca belirlenebilir, başlatılabilir, değiştirilebilir veya sonlandırılabilir.

Esnek ve Grafiksel Raporlama

HYS hukuk uygulama ve yönetim yazılımındagirilen kayıtlar üzerinden, dinamik raporlama özellikleri, yetki ve yönetim seviyesinde raporlar üretmenize yardımcı olur, tüm süreçleri daha iyi rapor başlıkları belirleyerek hazırlayabilirsiniz.

İletişim